Voedselbank Texel

Financieel steunen

De inkomsten van Voedselbank Texel bestaan, naast een jaarlijkse subsidie van de gemeente Texel, uit giften, donaties en schenkingen. 
De grootste uitgaven betreffen de huisvestingskosten en de (auto)kosten om de producten op te halen bij onze gulle gevers. Deze uitgaven zijn merendeels vast, zij stijgen of dalen niet/nauwelijks bij meer of minder deelnemende gezinnen.

Wat wel varieert zijn de uitgaven aan producten welke wij graag in het wekelijkse pakket opnemen (schijf van vijf gedachte) maar in die week niet aan ons werden aangeboden.
Deze producten willen wij inkopen (liefst bij onze donerende leveranciers). Hoe meer deelnemende gezinnen des te meer geld er nodig is om die inkopen te doen.
Giften zijn daarom zeer welkom, ook om de deelnemers met feestdagen iets extra's te kunnen geven. 

Wilt u ons financieel steunen?
Iedere bijdrage is welkom en vergroot onze mogelijkheden om onze dienstverlening te optimaliseren. 

U kunt bijvoorbeeld een bijdrage overmaken op onze bankrekening NL16RABO 0120 8863 08 ten name van Stichting Voedselbank Texel.

Giften zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wilt u ons langdurig ondersteunen?
Wij kunnen dan een overeenkomst met elkaar aangaan tot het doen van periodieke giften. Omdat wij de ANBI-status hebben, heeft u op die manier recht op volledige aftrekbaarheid van uw giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, dus zonder toepassing van het drempelbedrag dat voor gewone giften geldt.
Wilt u hier meer over weten? Vraag het ons of uw eigen adviseur!

Contact

Stichting Voedselbank Texel
Jonkerstraat 13
1791 GN, Den Burg | Texel

Telefoon:
06-19179598
E-mail: info@voedselbanktexel.nl