Voedselbank Texel

Informatie over het boodschappenpakket

Het voedselpakket dat door de voedselbank Texel wordt, bestaat uit producten welke merendeels zijn verkregen uit donaties door producenten, winkeliers, andere regionale voedselbanken en uit een centraal distributiecentrum in Amsterdam. Noodzakelijke dingen welke (tijdelijk) niet worden aangeboden, kopen wij zelf in.
Een aangeboden voedselpakket zal nimmer alcoholische drank bevatten. 

De Basis

De basisproducten worden voor een belangrijk deel betrokken uit het distributiecentrum in Amsterdam. Voedselconcerns, waaronder Unilever, bevoorraden dit centrale depot. De producten zijn kwalitatief uitstekend maar kunnen niet meer via de normale kanalen worden verkocht.
Het basispakket is standaard (voor alle deelnemers hetzelfde) maar er wordt uiteraard rekening gehouden met de gezinssamenstelling. Ook houden wij rekening met opgegeven dieetwensen en opgegeven geloofsovertuigingen, waardoor kan het zijn dat bepaalde producten uit het voor die week geplande standaard pakket niet geschikt zijn voor een deelnemer en daarom uit het pakket worden verwijderd. Wij proberen dan vervangende producten aan te bieden maar die zijn vaak niet beschikbaar. 

Versproducten

De versproducten betrekken we vanuit de eigen regio. Zo worden de meeste producten in het pakket aangeleverd door Texelse producenten. Op deze manier is het voor ons mogelijk om verse en gezonde producten te leveren die per seizoen verschillen.

Aanvulling

Naast de donaties kan voedselbank Texel het pakket aanvullen met producten die broodnodig zijn om als gezin de week door te komen.
Voedselbank Texel zal als dat mogelijk is, de pakketten aanvullen met non-food producten, zoals wasmiddelen, zeep, tandpasta en -borstels, toiletpapier en dergelijke. Ook wordt er waar mogelijk rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.

Werkwijze / Criteria

Verstrekkingsvoorwaarden Voedselbank Texel

Vooraf: Coronacrisis
Iemand die als gevolg van het Corona-virus in geldnood komt, bijvoorbeeld omdat het inkomen wegvalt, en denkt daardoor in aanmerking te komen voor een voedselpakket, kan zich rechtstreeks melden bij de coördinator van de voedselbank op telefoonnummer 06 1917 9598. Wij zullen dan binnen 24 uur een noodpakket voor u samenstellen, gebaseerd op uw gezinssamenstelling. De formaliteiten zoals hieronder beschreven komen dan later wel.

Voedselbank Texel verwoordt in het onderstaande haar uitgangspunten ten aanzien van de verstrekking van voedselpakketten. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de daaropvolgende procesbeschrijving. Beide documenten geven vorm aan de samenwerking van voedselbank Texel met de hulpverlenende instanties en organisaties. Voedselbank Texel houdt zich niet bezig met de toetsing van (financiële) gegevens van haar (potentiële) klanten.

Lees meer

Contact

Stichting Broodnodig op Texel | Voedselbank Texel
Jonkerstraat 13
1791 GN, Den Burg | Texel

Telefoon:
06-19179598
E-mail: stichtingbroodnodig@texel.com

Voedselbank Texel facebook