Voedselbank Texel

Financieel steunen

De inkomsten van Voedselbank Texel bestaan, naast een jaarlijkse subsidie van de gemeente Texel, uit giften, donaties en schenkingen. 
De grootste uitgaven betreffen de huisvestingskosten en de (auto)kosten om de producten op te halen bij onze gulle gevers. Deze uitgaven zijn merendeels vast, zij stijgen of dalen niet/nauwelijks bij meer of minder deelnemende gezinnen.

Wat wel varieert zijn de uitgaven aan producten welke wij graag in het wekelijkse pakket opnemen (schijf van vijf gedachte) maar in die week niet aan ons werden aangeboden.
Deze producten willen wij inkopen (liefst bij onze donerende leveranciers). Hoe meer deelnemende gezinnen des te meer geld er nodig is om die inkopen te doen.
Giften zijn daarom zeer welkom, ook om de deelnemers met feestdagen iets extra's te kunnen geven. 

Wilt u ons financieel steunen?
Iedere bijdrage is welkom en vergroot onze mogelijkheden om onze dienstverlening te optimaliseren. 

U kunt bijvoorbeeld een bijdrage overmaken op de volgende bankrekening onze bankrekening NL16RABO 0120 8863 08 ten name van Stichting Broodnodig op Texel.

Giften zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wilt u ons langdurig ondersteunen?
Wij kunnen dan een overeenkomst met elkaar aangaan tot het doen van periodieke giften. Omdat wij de ANBI-status hebben, heeft u op die manier recht op volledige aftrekbaarheid van uw giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, dus zonder toepassing van het drempelbedrag dat voor gewone giften geldt.
Wilt u hier meer over weten? Vraag het ons of uw eigen adviseur!

Aanmelden als vrijwilliger

Vacatures

Na een geslaagde wervingsactie voor extra chauffeurs,  zijn wij nu vooral op zoek naar een coördinator een voorzitter, penningmeester en secretaris. Voor inlichtingen kunt u het telefoonnummer gebruiken bij het contactadres.

Producten aanleveren

Wilt u als bedrijf of particulier de voedselbank Texel steunen door het aanleveren van goederen? Dat zouden wij heel fijn vinden.

Het liefst zien wij dat u dit zelf bij ons langs brengt op woensdag tussen 9:00 en 12:00 uur aan de Jonkerstraat 13 in Den Burg, het Rode Kruis gebouw. Is dat lastig? Dan graag even overleg en halen wij het bij u op. Ons telefoonnummer staat onderin bij de contactinformatie.

Contact

Stichting Broodnodig op Texel | Voedselbank Texel
Jonkerstraat 13
1791 GN, Den Burg | Texel

Telefoon:
06-19179598
E-mail: stichtingbroodnodig@texel.com

Voedselbank Texel facebook