Voedselbank Texel

Onze klanten

Wie maken er gebruik van de voedselbank op Texel?

Onze klanten zijn voornamelijk huishoudens die in een moeilijke financiële situatie terecht zijn gekomen, door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, ontslag, onverwachtse uitgaven of faillissement.

Soms moet er lang gewacht worden op een uitkering of kunnen ze simpel weg van de uitkering niet rondkomen. Als op dat moment de vaste lasten gewoon doorgaan en daar dan ook nog schulden bijkomen, kan de nood wel erg groot worden.

Wie komen er in aanmerking?

Mensen komen in aanmerking voor de voedselbank als zij voldoen aan de norm van Stichting Voedselbank Nederland.

Er wordt voortaan rekening gehouden met een vast basisbedrag van 110,- euro per huishouden.
Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen.
Per persoon in de huishouding mag een bedrag van 70,- euro worden opgeteld.

Een paar voorbeelden:

  • Normbedrag voor een alleenstaande: 180,- euro
  • Normbedrag voor een huishouding met 2 personen: 250,- euro
  • Normbedrag voor een huishouding met 4 personen: 390,- euro

Er is geen onderscheid meer in bedrag voor een kind of volwassene.
met deze nieuwe nieuwe regeling komen gezinnen met kinderen iets makkelijker in  aanmerking voor een voedselpakket.

Het gaat hierom bedragen na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie, verzekeringen, aflossing van schuld etc.

Klik hier voor de volledige criteria.

Contact

Stichting Broodnodig Texel | Voedselbank Texel
Jonkerstraat 13
1791 GN, Den Burg | Texel

Telefoon:
06-19179598
E-mail: stichtingbroodnodig@texel.com

Voedselbank Texel facebook