Voedselbank Texel

Informatie voedselpakket

Het voedselpakket dat door SBT verstrekt wordt, wordt samengesteld uit verschillende producten door verschillende donateurs.

 

De Basis

De basisproducten worden gratis verstrekt via een distributiecentrum in Amsterdam. Voedselconcerns, waaronder Unilever, bevoorraden dit centrale depot. De producten zijn kwalitatief uitstekend maar kunnen niet meer via gewone kanalen afgezet worden.

Versproducten

De versproducten moeten we betrekken vanuit de eigen regio. Zo worden de meeste producten in het voedselpakket aangeleverd door donateurs op Texel. Op deze manier is het voor ons mogelijk om verse en gezonde producten te leveren die per seizoen verschillen.

Aanvulling

Naast de donaties vult SBT zelf het voedselpakket aan met producten die broodnodig zijn om voor een gezin het weekend door te komen.
Stichting Broodnodig op Texel zal trachten om af en toe de voedselpakketten aan te vullen met nuttige zaken, zoals wasmiddelen, zeep, tandpasta en tandenborstels, toiletpapier et cetera.

Uitgifte

Het voedselpakket wordt iedere week uitgedeeld, in het Rode Kruisgebouw,  Jonkerstraat 13, Den Burg, voor een periode van 6 maanden. Na deze periode wordt er opnieuw naar de financieele situatie gekeken en is verlenging mogelijk.

Contact

Stichting Broodnodig Texel | Voedselbank Texel
Jonkerstraat 13
1791 GN, Den Burg | Texel

Telefoon:
06-19179598
E-mail: stichtingbroodnodig@texel.com

Voedselbank Texel facebook